Tiedon hankinta


Kun valmistaudut tekemään päätöksen, kannattaa kuunnella monia eri osapuolia, joilla on kokemusta ketjusta, ketjun yrittäjyydestä, franchisingyrittäjyydestä ja yritystoiminnasta yleisemminkin.

Ketjujohdolla ja ketjussa jo olevilla yrittäjillä on luonnollisesti paras kokemuspohja kyseisessä ketjussa toimimisesta. Franchisingantajalta kannattaa pyytää lista ketjun yrittäjistä ja haastatella muutamaa heistä. Asiansa osaava ketjujohto neuvoo – tai jopa vaatii – yleensä itsekin hakijaa keskustelemaan ketjun olemassa olevien yrittäjien kanssa. Yrittäjäkandidaatin on erittäin tärkeä ymmärtää, mitä ketjun jäsenyys tarkoittaa käytännössä, miten ketjuyhteistyötä tehdään ja millaista arki yrittäjänä ko. ketjussa on.


HUOM! Älä mene keskustelemaan ketjun yrittäjien kanssa ennen kuin ketjujohto on antanut siihen luvan ja informoinut yrittäjiä sinusta! Yrittäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus, eivätkä he avaudu ventovieraille omista liiketoiminnoistaan. Mikäli ketjussa on jo useita yrittäjiä, pyydä päästä keskustelemaan 2–3 yrittäjän kanssa.

Suomessa on myös muutamia franchisingasiantuntijoita, jotka tuntevat ketjut, franchisingantajayritykset ja franchisingtoiminnan periaatteet kattavasti. Heiltä saat apua muun muassa konseptien analysointiin, ketjun taustojen selvittämiseen sekä laskelmien ja sopimusten läpikäyntiin. Monella paikkakunnalla ja verkossa järjestetään myös erityisiä infotilaisuuksia ja -valmennuksia franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille. (Katso esimerkiksi fbc.fi.)

Yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvää neuvontaa saat esimerkiksi tilitoimistoista, pankeista sekä ELY-keskusten ja uusyrityskeskusten yrittäjäneuvojilta. Eikä sovi unohtaa myöskään ystäviä ja sukulaisia. Heillä ei välttämättä ole franchising- tai juuri kyseisen liiketoiminnan kokemusta, mutta heillä on varmasti omat, asiakasperspektiivistä muodostetut arvokkaat näkemyksensä konseptin menestysmahdollisuuksista.