Oikeanlainen yrittäjä oikeaan ketjuun


European Franchise Federationin ja Suomen Franchising-Yhdistyksen määrittämissä eettisissä säännöissä sanotaan:

”Franchisingantajan tulee valita ja hyväksyä yksittäisiksi franchisingyrittäjiksi ainoastaan sellaisia yrittäjiä, joilla kohtuullisen selvitystyön jälkeen vaikuttaa olevan kyseisessä liiketoiminnassa vaadittava osaaminen, koulutus, henkilökohtaiset ominaisuudet ja taloudelliset edellytykset.”


Kullakin ketjulla on yrittäjälle omat vaatimuksensa, joista muodostuu niin sanottu ketjun yrittäjäprofiili. Osaava ketjujohto pitää tiukasti kiinni määrittelemästään yrittäjäprofiilista, koska on molempien osapuolten etu, että yrittäjällä on edellytykset menestyä ketjussa.

Jos pohdit franchisingyrittäjyyttä, sinun on syytä selvittää jo hakuprosessiin valmistautuessasi, millainen yrittäjäprofiilisi on, mitkä ovat ketjun vaatimukset uudelle yrittäjälle ja kuinka nämä kaksi sopivat yhteen.

Tarkastellessasi ketjun yrittäjäprofiilia kiinnitä huomiota näihin asioihin:


• Hakeeko ketju aloittavia yrittäjiä vai kenties jo toimivia yrityksiä?
• Hakeeko ketju ensisijaisesti yhtä ihmistä vai voiko yrityksellä olla useampia omistajia?
• Millaista arvomaailmaa ja millaisia motivaatiotekijöitä franchisingyrittäjältä edellytetään?
• Vaatiiko konseptin mukainen liiketoiminta yrittäjältä jonkinlaista koulutuspohjaa?
• Millaista ammatillista kokemusta ja pätevyyttä vaaditaan? Saako/täytyykö olla saman toimialan työkokemusta? Entä aiempaa yrittäjäkokemusta?
• Millainen työkokemus katsotaan eduksi tai jopa välttämättömyydeksi? Edellytetäänkö esimerkiksi myynti-, esimies- ja/tai tulosvastuukokemusta?
• Millaisia perusosaamisvaatimuksia franchisingyrittäjälle on asetettu? Edellytetäänkö esimerkiksi erityisiä kieli-, it-, some -, asiakaspalvelu- tai taloushallinnon taitoja?
• Millaista taloudellista taustaa, investointikykyä ja riskinottohalua aloittavalta franchisingottajalta odotetaan?
• Onko ketjulla esimerkiksi ikä- tai terveydellisiä vaatimuksia?
• Kuinka yrittäjän sosiaalinen tausta (elämäntilanne, lasten ikä, omaisten terveydellinen tilanne, harrastukset ja muut sitoumukset) sopii ketjun yrittäjyyteen?
• Onko yrittäjän paikallisosaamisesta ja olemassa olevista kontakteista hyötyä?
• Millaista persoonallisuutta ketjun yrittäjäksi valittavalta haetaan?