Minustako franchisingyrittäjä?


Franchising tarjoaa mahdollisuuden aloittaa yritys valmiiksi kehitetyllä liiketoimintamallilla eli konseptilla, tuetusti ja tunnetun ketjun jäsenenä. Siksi franchising on usein helpompi, nopeampi ja riskittömämpi tie yrittäjäksi kuin täysin omin voimin aloittaminen.

Franchisingyrittäjä on taloudellisesti ja juridisesti itsenäinen. Hän perustaa ja omistaa yrityksensä, rahoittaa sen aloituksen ja toiminnan, vastaa omista velvoitteistaan ja oikeuksistaan, kantaa omat riskinsä ja nauttii omat tuottonsa.

Franchisingyrittäjä ei kuitenkaan aloita tai harjoita liiketoimintaansa yksin vaan yhteistyöverkoston eli ketjun jäsenenä. Ketjun jäsenyys tuo yrittäjälle suuren yrityksen imagon ja monenlaisia muita yhteistyöetuja. Ketjun jäsenyys antaa aloittavan yrittäjän yritystoiminnalle tukevan perustan ja luo hyvät mahdollisuudet menestyä siinä.

Vaikka franchising tuo yrittäjälle paljon etuja, se sisältää myös vaatimuksia. Nämä vaatimukset on syytä tuntea hyvin ennen kuin tekee päätöksiä franchisingyrittäjyydestään.

Kaikille franchising ei suinkaan ole paras vaihtoehto yrittäjyyteen eikä kaikille sovi yrittäjyys ylipäätään. On tärkeä tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä kyetä analysoimaan omaa soveltuvuuttaan franchisingyrittäjyyteen. Lisäksi on huomioitava, että kukin ketju asettaa omat vaatimuksensa ketjuun valittaville yrittäjille.