Miksi lähtisin franchisingyrittäjäksi?

Franchising luo mahdollisuuksia

Franchisingyrittäjälle moni asia on tehty valmiiksi, mikä helpottaa liikkeellelähtöä.

Lisäksi yrittäjää ohjataan ja tuetaan koko matkan ajan, minkä lisäksi franchisingyrittäjyydessä on vahva yhdessä tekemisen meininki.

Franchisingyrittäjyydessä yhdistetäänkin suurtuotannon edut ja yrittäjyyden tehokkuus.

Liittyessään franchisingketjun jäseneksi yrittäjä saa:
• käytännössä testatun, valmiiksi kehitetyn liiketoimintamallin eli konseptin
• markkinoilla jo valmiiksi tunnetun brändin
koulutuksen konseptin mukaiseen toimintaan koko sopimuksen ajan
• jatkuvan operatiivisen ja taloudellisen ohjauksen
• ketjun jäsenyyden tuomat yhteistyöedut (muun muassa näkyvä ketjumarkkinointi ja ison ketjun ostoehdot)
• kattavat tukipalvelut (esimerkiksi mainostoimistopalvelut, taloushallinnon palvelut, it-tuki tai valmiit rahoitusratkaisut)
• ketjun jäsenten kumppanuuden ja vertaistuen.


Franchising asettaa myös vaatimuksia

Franchising tarjoaa yrittäjälle hyvät lähtökohdat, mutta se ei luonnollisestikaan takaa automaattista menestystä. Kaikessa yritystoiminnassa on omat riskinsä. Lisäksi franchisingketjun jäsenyydessä on paljon erityispiirteitä, jotka on ymmärrettävä, ennen kuin tekee päätöksen ketjuun liittymisestä.

Kun toimit osana ketjua, olet sitoutunut toimimaan yhtenäisen konseptin ja ketjun yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että franchisingantaja tekee päätökset ja ratkaisut aina koko ketjua ajatellen. Jotkut ratkaisut voivat olla ristiriidassa yksittäisen yrittäjän yksilöllisten intressien kanssa. Eli esimerkiksi kaikki muutokset, joita haluaisit tehdä vaikkapa myymälässäsi, eivät onnistu – ainakaan ilman franchisingantajan etukäteislupaa.

Franchisingyrittäjän täytyy toimia yhteistyössä ketjun muiden jäsenten kanssa, ja ketjussa sovitut yhteistyövelvoitteet koskevat kaikkia. Kun ketjussa esimerkiksi tehdään yhteiskampanjoita tai järjestetään yhteistapahtumia, kaikkien jäsenten on oltava niissä mukana.

Toiminnalle on yleensä asetettu tiukat laatu- ja tulosvaatimukset, joiden toteutumista franchisingantaja valvoo. Konseptin noudattamisesta ei tingitä kenenkään kohdalla. Lisäksi on muistettava, että toiminnan perustana on allekirjoitettu franchisingsopimus, jonka velvoitteet on täytettävä.

Vaikka moni asia on tehty franchisingyrittäjälle valmiiksi, on menestys pohjimmiltaan kiinni yrittäjän omasta toiminnasta. Franchisingyrittäjänä saat ohjausta, yhteistyöetuja ja työkaluja liiketoiminnan harjoittamiseen – toinen yrittäjä (samassa ketjussakin) osaa hyödyntää näitä paremmin kuin toinen. Franchisingyrittäjällä on suuri mahdollisuus vaikuttaa menestykseensä omalla osaamisellaan, oivalluksillaan ja ratkaisuillaan – kuten missä tahansa yrittäjyysmallissa.