Ketjun valinta

Franchisingyrittäjyyttä suunnittelevalla voi olla monia vaihtoehtoisia ketjuja, joissa toimiminen kiinnostaa. Useampi kuin yksi ketju tarjoaa yleensä yrittäjälle mahdollisuuden tämän omien tavoitteiden täyttämiseen.

Yksi hyvä keino tehdä valintoja on niin sanottu poissulkemistekniikka. Tämä tarkoittaa sitä, että luetteloi työtehtäviä, ammatteja ja yrittäjyyden muotoja, jotka eivät ainakaan tunnu kiinnostavilta.

Samoin kannattaa listata omat kriteerinsä ja rajauksensa päätöksenteon pohjaksi: millaisia arvoja brändin ja ketjun tulee edustaa, kuinka paljon olen valmis sijoittamaan yritykseeni ja olenko valmis muuttamaan tai matkustamaan yritykseni vuoksi. Tämän jälkeen on helpompi tehdä itselleen TOP 3 -lista toimialoista, jotka todella kiinnostavat, ja vertailla niillä toimivia ketjuja.


Kun eri ketjujen yrittäjyysvaihtoehtoja lähtee kartoittamaan, kannattaa aivan aluksi ottaa selvää markkinoista, joilla ketju toimii, ja ketjun tilanteesta markkinoilla.

Selvitä ainakin nämä asiat:

• millaisia asiakkaita ja muita toimijoita alalla on
• mihin markkinat ovat toimialalla kehittymässä, erityisesti alueellasi
• löytyykö ketjulle riittävästi asiakkaita alueellasi
• mikä on toimialan kilpailutilanne alueellasi
• mikä on ketjun asema markkinoilla
• mitkä ovat ketjun kilpailuedut markkinoilla
• ja tietenkin: hakeeko ketju yrittäjiä alueellesi tällä hetkellä.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, millaista yrittäjyysmallia ketju tarjoaa:
• millainen on ketjun yrittäjän ”toimenkuva”
• mitä yrittäjän tulee osata ja missä asioissa tulee onnistua menestyäkseen ketjun yrittäjänä
• mikä on ketjun yrityksen tyypillinen kokoluokka (esimerkiksi liikevaihdolla tai työntekijöiden lukumäärällä mitattuna)
• onko ketjun yrittäjällä tyypillisesti johdettavanaan yksi vai useampia yksiköitä.