Ketjun franchisingpaketin arviointi


Franchisingpaketti tarkoittaa niitä oikeuksia, osaamista, etuja ja palveluita, joita franchisingantaja ja ketjun jäsenyys tarjoaa yrittäjälle. Kun pohtii tiettyyn ketjuun liittymistä, ketjun tarjoomaa tulee luonnollisesti arvioida, sisältääkö se juuri niitä etuja ja elementtejä, joita on hakemassa. Seuraavassa on esitetty joukko kysymyksiä, joita on hyvä käydä läpi franchisingpaketin sisältöä selvittäessään.

Konseptista:


• Mikä on konsepti, jonka mukaan yrittäjä toimii? Mitä siihen sisältyy ja mitä ei? Minkä verran yksikkökohtaisia poikkeamia sallitaan ja millä osa-alueilla?
• Onko konsepti riittävästi testattu, tunnettu ja yleisesti hyväksytty?
• Mitkä ovat konseptin kilpailuedut?
• Onko konsepti hyvin mallinnettu ja dokumentoitu? Tarkista käsikirjojen olemassaolo ja kattavuus!
• Millaisia yrityskuvallisia elementtejä konseptiin kuuluu ja onko ne suojattu? Tarkista, onko tavaramerkki rekisteröity (franchisingantajayritykselle)? http://www.prh.fi
• Millainen taloudellinen konsepti on?
• Miten konseptia on kehitetty ja kehitetään?

Yhteistyömallista:


• Työnjako: mitkä ovat franchisingkeskuksen ja -yksikön tehtävät?
• Millä osa-alueilla tehdään ketjunlaajuista yhteistyötä?
• Hankitaanko ketjussa kalusteita, laitteita, raaka-aineita tai myytäviä tuotteita keskitetysti sopimustoimittajilta? Jos hankitaan, millaisia ja millä ehdoilla?
• Miten markkinointiyhteistyö (mukaan lukien mahdollinen verkkokauppa) on järjestetty ketjussa?
• Ylläpidetäänkö ketjun näkyvyyttä verkkosivuja ja/tai sosiaalisen median kanavissa keskitetysti vai ylläpitääkö yrittäjä itse oman toimipisteensä näkyvyyttä? Miten yrittäjät ovat mukana ketjun verkkokaupassa?
• Millaisia tukipalveluja ketjun jäsenille on järjestetty? Mitkä niistä toteuttaa franchisingkeskus ja mitkä ulkopuolinen taho? Mitkä näistä palveluista sisältyvät franchisingmaksuihin ja mitkä veloitetaan erikseen?
• Miten yrittäjän ja yksiköiden toimintaa seurataan?
• Millaista ohjausta yrittäjä saa ja millä ehdoilla?
• Millainen koulutusohjelma ketjulla on tarjolla aloittavalle yrittäjälle?
• Missä asioissa ja miten franchisingantaja auttaa yrittäjää aloitusvaiheessa?
• Miten ja millaista jatkokoulutusta ketjussa järjestetään, ja koituuko tästä lisäkustannuksia?

Jotkut em. kysymyksistä on mahdollista selvittää jo ennen hakuprosessia, jotkut vasta hakuprosessin aikana.